Region Syddanmark Job Lægesekretærelever 2013

Obseverer at ansøgningsfristen er udløbet

Lægesekretærelever til Odense Universitetshospital - Odense og Svendborg
Vi søger 24 engagerede motiverede og målrettede elever til en alsidig og spændende 2-årig kontoruddannelse med tiltrædelse 1. oktober 2013.

Arbejdssted kan være Odense og/eller Svendborg. 16 elever har kun praktik i Odense. 8 elever har dels praktik i Odense og dels i Svendborg.

Vi tilbyder
En 2-årig kontoruddannelse i en stor organisation i konstant udvikling og forandring. I uddannelsen veksles mellem praktik og teori. Du får en inspirerende hverdag med indblik i mange afdelinger og kulturer og gode muligheder for tværfagligt samarbejde.

Dine opgaver vil være afvekslende ofte med egne ansvarsområder og du vil formentlig gennemgå en spændende personlig udvikling.

Vi vægter høj kvalitet i lægesekretæruddannelsen og vi arbejder målrettet med dette via konstruktivt samarbejde og god dialog med elevvejlederne og de ledende lægesekretærer i praktikafdelingerne. Vi har en klar plan for evalueringer og sikrer med løbende evalueringer og samtaler at de stillede praktikmål opnås.

Vi tilstræber at skabe god sammenhæng mellem den praktiske og den teoretiske del via et tæt samarbejde med handelsskolen.

Praktik
Du vil få 4 praktikophold á 4-6 måneders varighed på 4 eller 5 forskellige kliniske afdelinger på sygehuset afbrudt af de teoretiske forløb. Det tilstræbes at der veksles mellem medicinsk og kirurgisk fokus i praktikken.

En uddannet lægesekretær arbejder bl.a. med følgende opgaver:  Journalskrivning telefonpasning diverse opfølgningsopgaver booking af tider planlægning behandling af henvisninger registrering af besøg behandlinger m.v. modtagelse af patienter korrekturlæsning sagsbehandling informationssøgning it-opgaver mødekoordinering og referater.

Du vil som elev få opgaver inden for ovennævnte områder.

Bemærk:
Som det er nu er en af lægesekretærens kerneopgaver at skrive journalnotater fra diktat. Der sker en stor udvikling i lægesekretærfaget i disse år. Nogle skriveopgaver bortfalder og lægesekretæren skal i højere grad varetage andre opgaver. Det er en udvikling der tager tid og du kan som elev opleve stor forskel på hvor langt man i de enkelte afdelinger er nået i forhold til denne udvikling. Det ligger dog fast at man som lægesekretær og -elev skal være parat og have lyst til forandring og nye opgaver.

Teori
Den teoretiske del består af op til 17 ugers undervisning på TietgenSkolen i Odense og indeholder fag som:


Vores krav til dine faglige kompetencerDet er en fordel at have kendskab til diagnoselatin men ikke et krav for optagelse.

Bevis for bestået handelseksame samt standpunkt i retskrivning skal vedlægges for at komme i betragtning til en elevstilling. Vedlæg også andre relevante beviser og evt. udtalelser.

Vores krav til dine personlige kompetencer
Du skal have situationsfornemmelse og lyst til at yde en god service overfor patienter og samarbejdspartnere.

Dit arbejde skal bære præg af overblik og ordentlighed og det skal falde dig naturligt at tage ansvar. Du skal kunne lide at have travlt i et til tider krævende job - og samtidig kunne tåle det.

Du skal være god til dansk retstavning og være interesseret i skriftlig og mundtlig kommunikation.

Værd at vide
Vi holder informationsmøde onsdag den 16. januar 2013 kl. 14-15 på Odense Universitetshospital Kløvervænget 8 stuen indgang 93 Auditorie 1+2. Her kan du høre om uddannelsen få svar på evt. spørgsmål og møde nuværende elever samt repræsentanter fra TietgenSkolen.


Ansøgningsfrist: 8. februar 2013 kl. 12.00.

Invitationer til samtaler udsendes efter uge 10.

Samtaler afholdes i uge 15.

Der er 3 måneders prøvetid.

Du får elevløn under uddannelsen.

FAKTA

Jobnummer
129220

Fagområde
Elev

Stillingsbetegnelse
Lægesekretærelev

Jobtype
37 timer/uge

Arbejdssted

Ansøgningsfrist
08-02-2013

REGION SYDDANMARK SOM ARBEJDSPLADS

OUH er en stor og attraktiv arbejdsplads. Næsten 10.000 medarbejdere behandler patienter fra hele Danmark for sjældne og komplicerede sygdomme og for mere almindelige lidelser. Kvalitet og service over for patienterne forskning og uddannelse samt udvikling af medarbejderne er kerneopgaver for de to sygehuse.

Skriv venligst i din ansøgning at du så annoncen hos medrek.dk

Dato indlagt 07-01-2013

Obseverer at ansøgningsfristen er udløbet


Nøgleord: Lægesekretærer

Anbefal "Lægesekretærelever 2013, Region Syddanmark" til dine venner:

Stillingen er gemt under Mine jobs
Arbejdsgiverens øvrige annoncer
Ingen annoncer ude
Rekruttering MedrekLedig jobb for sykepleiere, ledig jobb for lege - medrec.no